Piagam Pelanggan

Ditulis pada .

PIAGAM PELANGGAN

UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT NEGERI

 

1.    Akan menyediakan latihan ICT ke[ada tiga puluh (30) orang penjawat awam setiap bulan.

2.    Akan memastikan tuntutan bayaran yang lengkap daripada pembekal dapat diselesaikan dalam tempoh empat belas (14) hari.

3.    Akan memastikan supaya setiap aduan ICT dapat diambil tindakan sewajarnya dalam tempoh selewat-lewatnya tujuh (7) hari selepas aduan diterima.

4.    Akan berusaha memastikan masalah rangkaian komputer Terengganu*Net diselesaian dalam masa lapan (8) jam berkerja.

5.    Akan menjamin proses pengurusan emel diselesaikan dalam masa lapan (8) jam bekerja.

6.    Akan memastikan maklumat di dalam portal dan laman web sentiasa dikemaskini dengan baik.